THL en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Werken op een maatschappelijk verantwoorde manier, in samenwerking met haar klanten en stakeholders, met als doel een duurzaam en economisch gezonde onderneming te zijn met een goed toekomstperspectief, dat is wat THL Travel nastreeft.

THL hecht grote waarde aan MVO, CO2 reductie en duurzaamheid.
THL werkt nauw samen met de Climate Neutral Group. Zij adviseert bedrijven over MVO, duurzaam ondernemen, CO2 voetafdruk, CO2 reductie, CO2 compensatie en kosten besparen. THL geeft haar klanten, indien gewenst, inzicht via periodieke CO2 rapportages en stimuleert klanten proactief om hierdoor verantwoorde keuzes te maken. Hierdoor beseffen wij ons, dat het vinden van een balans tussen een economisch gezonde bedrijfsvoering en het ondernemen met oog voor het milieu, toekomstige generaties en ethische en sociale aspecten en positief effect heeft op alle betrokken partijen, een must is.
Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen worden zoveel mogelijk geïntegreerd in het beleid en de dagelijkse bedrijfsvoering.

Dit doen wij in de vorm van drie thema’s: People, Planet & Profit:

Ten aanzien van het thema People:

 • Het bieden van een prettige, gezonde en veilige werkomgeving voor medewerkers: Werkplezier staat bij ons bovenaan
 • Verantwoordelijkheid en ruimte om te ondernemen
 • Het actief aanbieden van een fiets- en/of openbaar vervoer vergoeding
 • Flexibiliteit en transparantie in de gehele organisatie
 • Waarborgen van privacy van onze medewerkers, klanten en toeleveranciers

Ten aanzien van het thema Planet:

 • Wij scheiden ons afval
 • Het aanmoedigen van digitale opslag en paperless werken
 • Een actieve bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering door het reduceren van eigen CO2 emissies
 • Duurzame alternatieven voor de consument zichtbaarder en aantrekkelijker maken. Onze klanten dus in staat stellen om schoner en goedkoper met mobiliteit om te gaan (o.a. opnemen van MVO acties in de programma’s die wij bieden, het aanbieden van CO2 compensatie middelen zoals een bijdrage leveren aan The Climate Neutral Group n.a.v. gevlogen mijlen, het aanbieden van Green Key venues en hotels, etc)

Ten aanzien van het thema Profit:

 • Succesvol implementeren van duurzame verdienmodellen
 • Ondersteuning van maatschappelijke organisaties en goede doelen (O.a. Stichting Jarige Job, Artsen zonder Grenzen)
 • Wij streven naar langdurige partnerships met onze bestaande relaties op basis van wederzijds vertrouwen
 • Het verbinden van relaties / leveranciers